ศูนย์ผู้มีบุตรยาก
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

การปรึกษาและได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญเป็นสิ่งสำคัญ ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันที่ทันสมัย ที่สามารถวิเคราะห์ปัญหา และรักษาได้อย่างตรงจุด

เบอร์ติดต่อ
02-761-9888 ต่อ 1413, 1415
ช่วงเวลาทำการ
ทุกวัน  : 
08.00 - 20.00 น.

ศูนย์ผู้มีบุตรยากเป็นศูนย์เฉพาะทางด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากที่ครบวงจร ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์  ที่พร้อมภายใต้ เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ (Assisted Reproductive Technology: ART) อันทันสมัย ภายในห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน ที่ได้มาตรฐานทางการแพทย์ พร้อมให้การดูแลรักษา และแก้ไขปัญาคู่สมรสที่มีภาวะของการมีบุตรยาก    ด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น  และความสะดวก สบาย ของสถานที่  ตลอดจนทีมแพทย์และพยาบาลที่พร้อมให้คำปรึกษา จึงช่วยลดความกังวลแก่คู่สมรส เพื่อโอกาสและความหวังของการเติมเต็มความสมบูรณ์ของคำว่า “ครอบครัว”  

 

การบริการ

 • ตรวจวินิจฉัยอวัยวะในอุ้งเชิงกรานด้วยอัลตร้าซาวด์ทางช่องคลอด การฉีดสีเอกซเรย์ การวิเคราะห์น้ำอสุจิ การคัดเชื้อตัวอสุจิ การตรวจวิเคราะห์ระดับฮอร์โมนในร่างกาย
 • การใช้เทคโนโลยีช่วยเจริญพันธุ์ : IVF, ET, ICSI, PGD, PGS
 • การผ่าตัดต่อท่อนำไข่ (ผ่าตัดแก้หมันหญิง)
 • การผ่าตัดเนื้ออัณฑะเพื่อดูดตัวอสุจิออกมา (Sperm Retriveal) : PESA, TESE
 • การตรวจวิเคราะห์โรคทางพันธุกรรม PGD, PGS
 • การผ่าตัดผ่านกล้องทางนรีเวช

 

เทคโนโลยี Ultrasound 4D

อุปกรณ์เครื่องมือ และเทคโนโลยีทางการแพทย์

 • ห้องปฏิบัติการเด็กหลอดแก้ว (Sperm + IVF Lab)
 • Hormone Lab ได้ผลที่ถูกต้องและรวดเร็ว มีการควบคุมคุณภาพที่ Internal และ External QC
 • Sperm Lab ตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์
 • Embryo Lab เครื่องมือและอุปกรณ์ได้มาตรฐาน มีการควบคุมคุณภาพและตรวจสอบมาตรฐานของอุปกรณ์เครื่องมือ และคุณภาพน้ำยาทุกชนิดอย่างสม่ำเสมอ มีระบบการเลี้ยงตัวอ่อนให้เจริญเติบโตจนถึงระยะ Blastocyst
 • ห้องเก็บรักษาตัวอ่อนที่ได้มาตรฐานเป็นห้องสะอาด มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ความดัน แสงสว่าง ระดับเสียงและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดให้เหมาะสม
 • ห้องตรวจภายใน ตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ( Ultrasonography )
 • ห้องผ่าตัดและห้องปฏิบัติการที่ได้มาตราฐาน
 • ห้องให้คำปรึกษาที่มีความเป็นส่วนตัวสูง
แพทย์ประจำศูนย์