ศูนย์ทางเดินหายใจ
พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ

ให้บริการการตรวจวินิจฉัย การรักษาการตรวจสมรรถภาพของปอด และการตรวจสมรรถภาพร่างกายทั่วไป การฟื้นฟูสมรรถภาพ โรคระบบทางเดินหายใจ ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคปอด

เบอร์ติดต่อ
02-761-9888
ช่วงเวลาทำการ
ทุกวัน  : 
08.00 - 20.00 น.

รวมถึงการให้บริการฟื้นฟูและให้คำแนะนำเพื่อให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดี รับปรึกษาผู้ป่วยที่มีปัญหาซับซ้อนทางระทางเดินหายใจที่ยากต่อการวินิจฉัยและรักษา เช่น โรคติดเชื้อทางระบบหายใจที่รักษาโดยแพทย์ทั่วไปแล้วไม่ดีขึ้น ไอเรื้อรัง หายใจลำบาก หอบเหนื่อย นอนกรน หยุดหายใจ มีน้ำมูกหรือเสมหะเรื้อรัง เป็นต้น ตลอดจนถึงผู้ป่วยที่ต้องใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่างๆในการบำบัดและรักษาทางระบบหายใจ เช่น ออกซิเจน เครื่องพ่นยาขยายหลอดลม เครื่องช่วยหายใจ ให้การดูแลรักษาผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจที่มีอาการรุนแรง จำเป็นต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาล เช่น ปอดอักเสบ หลอดลมโป่งพอง หืดรุนแรง เป็นต้น