รายการจอง

รายการที่จอง
แพคเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (สุขภาพดีทั้งบ้าน)
1,700 บาท
ราคารวม
1,700 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย