โรคกรดไหลย้อน (Gastroesophageal reflux disease)

15 มิ.ย. 2566 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์

โรคกรดไหลย้อน จัดเป็นภาวะที่พบบ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน โดยพบว่า มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมากโรคกรดไหลย้อน จัดเป็นภาวะที่พบบ่อยมากขึ้นในปัจจุบัน โดยพบว่า มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยอย่างมาก

โรคกรดไหลย้อนเกิดจาก การที่มีสารในกระเพาะไหลย้อนขึ้นมา ไม่เพียงแต่กรดเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงน้ำดี แก็ส ที่อยู่ในกระเพาะ อาการจำเพาะที่สามารถพบได้ คือแสบร้อนยอดอก (Heart burn or Retrosternal burning) ซึ่งมักพบมากหลังทานอาหารมัน รสจัด มื้อใหญ่ แอลกอฮอล์ และ เรอเปรี้ยว (Regurgitation)

โดยยังสามารถแบ่งกลุ่มอาการ ได้เป็น 2 กลุ่ม

 

 • กลุ่มอาการของหลอดอาหาร (Esophageal symptom)

จะเป็นแสบร้อนยอดอก เรอเปรี้ยว อาการเจ็บแน่นหน้าอกที่ไม่ได้เกิดจากโรคหลอดเลือดหัวใจ (Non cardiac chest pain) และยังมีบางภาวะซึ่งเป็นผลแทรกซ้อนของโรคกรดไหลย้อน ได้แก่ หลอดอาหารอักเสบ หลอดอาหารตีบ การเปลี่ยนแปลงของเซลล์เยื่อบุทางเดินอาหาร

 

 • กลุ่มอาการนอกหลอดอาหาร (Extra esophageal symptom)

จะเป็นอาการไอ กล่องเสียงอักเสบ หอบหืด หรือ มีฟันผุ ส่วนอาการนอกจากนี้ เช่น เสียงแหบ จุกแน่นคอ กระแอมบ่อยๆ พบว่ายังอธิบายยืนยันจากโรคกรดไหลย้อนไม่ได้ทั้งหมด จึงต้องมีการสืบค้นหาสาเหตุอื่นเพิ่มเติมจากการพบแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

กลไกการเกิด

 1. หูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง มีการคลายตัวที่มากกว่าปกติ เทียบกับคนทั่วไป
 2. หูรูดหลอดอาหารส่วนล่าง มีแรงบีบตัว ต่ำกว่าปกติ
 3. การเพิ่มขึ้นของกระเปาะกรด(Acid pocket) หลังทานอาหารมากกว่าคนปกติ .
 4. บางภาวะ “ไส้เลื่อนกระบังลม” ซึ่งทำให้บางส่วนของกระเพาะมีการไหลขึ้นไปในช่องอก ได้ ซึ่งสัมพันธ์กับภาวะ หลอดอาหารอักเสบ และ การกลายเป็นมะเร็ง

 

การวินิจฉัย

1.จากอาการแสบร้อนยอดอก และเรอเปรี้ยว (อย่างน้อย 2ครั้ง /สัปดาห์)

2.มีการตอบสนองต่อยาลดกรด proton pump inhibitors นาน 4-8สัปดาห์

3.การส่องกล้องทางเดินอาหารส่วนบน โดยมีประโยชน์ดังนี้

 • สามารถบอกความรุนแรงของภาวะ หลอดอาหารอักเสบ ได้
 • ใช้ประเมินผู้ป่วยในกลุ่มที่มีสัญญาณเตือน เช่น กลืนติด กลืนลำบาก อาเจียนซ้ำๆ ถ่ายดำ ถ่ายเป็นเลือด หรือน้ำหนักลดโดยไม่ตั้งใจ
 • ใช้ประเมินโรคที่มีอาการคล้ายกับโรคกรดไหลย้อน เช่น โรคหลอดอาหารอักเสบชนิดอีโอซิโนฟิล

การรักษา

1.การปรับพฤติกรรม

 • งดเหล้า และบุหรี่
 • คุมน้ำหนักไม่ให้เกินมาตรฐาน
 • งดรับประทานอาหารก่อนเข้านอน 3 ชั่วโมง เน้นท่านอนหัวสูงตะแคงซ้าย
 • ลดอาหารที่มีความมันหรือรสจัด

2.การใช้ยา

 • กลุ่มยาลดกรด ได้แก่ Proton pump inhibitors(PPIs) /Potassium competitive acid blockers(PCABs)
 • กลุ่มยาAlginate
 • กลุ่มยาที่มีฤทธิ์ เพิ่มการบีบตัวของหลอดอาหารและกระเพาะอาหาร : Prokinetic

3.การผ่าตัด 

จะพิจารณาในกรณีที่ไม่ตอบสนองต่อการรักษาด้วยยาลดกรดขนาดสูง นาน8-12สัปดาห์  ร่วมกับมีการตรวจพบความผิดปกติ ของการตรวจวัดค่าpHของหลอดอาหาร และ การบีบตัวผิดปกติของหลอดอาหารโดยเครื่องมือเฉพาะ

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ