เนื้องอกต่อมใต้สมอง…ภัยเงียบที่ไม่ควรปล่อยไว้

12 พ.ค. 2565 | เขียนโดย

เนื้องอกต่อมใต้สมอง...ภัยเงียบที่ไม่ควรปล่อยไว้ ภัยอันตรายของเนื้องอกที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเซลล์ที่ผิดปกติบริเวณต่อมใต้สมอง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเช่น การมองเห็นที่พร่ามัวผิดปกติ (บ่อยครั้ง) หรือในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่น ปวดศีรษะรุนแรง สาเหตุเนื่องมาจากขนาดของก้อนเนื้อบริเวณต่อมใต้สมองนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้นเนื้องอกต่อมใต้สมอง…ภัยเงียบที่ไม่ควรปล่อยไว้

ภัยอันตรายของเนื้องอกที่เกิดขึ้นจากกลุ่มเซลล์ที่ผิดปกติบริเวณต่อมใต้สมอง ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ทั้งรบกวนการใช้ชีวิตประจำวันเช่น การมองเห็นที่พร่ามัวผิดปกติ (บ่อยครั้ง) หรือในบางรายอาจมีอาการรุนแรงเช่น ปวดศีรษะรุนแรง สาเหตุเนื่องมาจากขนาดของก้อนเนื้อบริเวณต่อมใต้สมองนั้นมีขนาดใหญ่ขึ้น

การตรวจวินิจฉัยทำได้โดยการ  เอกซเรย์คอมพิวเตอร์(CT scan) ทำให้สามารถเห็นก้อนเนื้องอกได้  หรือการตรวจ ด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  (MRI Scan) ซึ่งทำให้สามารถเห็นรายละเอียดของเนื้องอกได้ชัดเจนและรู้ถึงการลุกลามของเนื้องอกที่เบียดทับเส้นประสาท

การรักษาเนื้องอกต่อมใต้สมองส่วนใหญ่จะเป็นการผ่าตัด มี2 วิธีเช่น

  • การผ่าตัดแบบเปิดกระโหลก เพื่อทำการตัดชิ้นเนื้องอกออก
  • การผ่าตัดส่องกล้องขนาดเล็ก (Endoscopic) เป็นการนำกล้องขนาดเล็กแต่มีกำลังขยายสูงสอดผ่านทางโพรงจมูก

ซึ่งการผ่าตัดแบบส่องกล้องขนาดเล็ก (Endoscopic) เป็นการผ่าตัดที่แผลเล็ก เจ็บน้อย และพักฟื้นไม่นาน เนื่องจากไม่ต้องทำการเปิดแผลผ่าตัด ลดการบาดบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อและอวัยวะภายใน 

หากพบว่า มีอาการดังกล่าวเช่น การมองเห็นที่พร่ามัว (บ่อยครั้ง) หรือการปวดศีรษะร่วมด้วย ไม่ควรปล่อยไว้เนื่องจากเนื้องอกจะขยายตัวใหญ่ขึ้น…และที่สำคัญก็จะทำอันตรายได้มากขึ้นด้วย จึงควรมาพบแพทย์และวินิฉัยอาการเพื่อรักษา

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ