วันเบาหวานโลก World Diabetes Day 2566

20 พ.ย. 2566 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์

วันเบาหวานโลก World Diabetes Day 2566วันที่14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันเบาหวานโลก World Diabetes Day ทางโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ ตระหนักถึงความสำคัญของโรคเบาหวาน ซึ่งเป็นโรคที่สามารถพบได้ในทุกช่วงอายุไม่ว่าชายหรือหญิง
ทางโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ จึงได้จัดกิจกรรม “วันเบาหวานโลก ประจำปี 2566” ภายใต้คอนเซ็ปต์ “เบาหวาน รู้ทัน ป้องกันได้”
ภายในงานมีการให้บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น ฟรี 2 รายการ อาทิ
  • การตรวจวัดความดันโลหิต และตรวจวัดน้ำตาลปลายนิ้ว
  • ให้คำแนะนำด้านโภชนาการจากนักกำหนดอาหารโดยตรงกับผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดโรคเบาหวานและผู้ที่เป็นเบาหวาน ที่ต้องควบระดับน้ำตาล

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ