รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ ออกหน่วยลงพื้นที่ ตรวจสุขภาพ หมู่บ้านเบล็ส วิลล์ รามอินทรา 117

22 พ.ย. 2566 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์

รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพเบื้องต้น ณ หมู่บ้านเบล็ส วิลล์ รามอินทรา 117รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพเบื้องต้น ณ หมู่บ้านเบล็ส วิลล์ รามอินทรา 117

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2566 เจ้าหน้าที่แผนกการตลาดและพยาบาลวิชาชีพรพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพกับลูกบ้านเบล็ส วิลล์ โดยรายละเอียดในงานมี อาทิเช่นวัดความดันโลหิต, การเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว (คัดกรองเบาหวานเบื้องต้น)

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ