รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ลงพื้นที่ออกตรวจสุขภาพให้กับลูกบ้านซิตี้เซนส์

31 มี.ค. 2566 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์

รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ลงพื้นที่ออกตรวจสุขภาพให้กับลูกบ้านซิตี้เซนส์เมื่อวันที่ 26 มีนาคม  2566 เจ้าหน้าที่แผนกการตลาดและพยาบาลวิชาชีพรพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพและให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพกับลูกบ้าน

ซิตี้เซนส์ วัชรพล โดยรายละเอียดในงานมี อาทิเช่นวัดความดันโลหิต, การเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว (คัดกรองเบาหวานเบื้องต้น)

 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ