มาตรการรับมือต่อสู้เชื้อไวรัส COVID-19 โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

4 ม.ค. 2564 | เขียนโดย
       โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ ให้ความสำคัญและตระหนักถึงความความปลอดภัยของคนไข้และผู้ที่มาใช้บริการภายในโรงพยาบาลเป็นสำคัญ โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์ มีมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในโรงพยาบาลเริ่มตั้งแต่ ระบบการคัดกรองและวัดไข้ผู้ป่วยและผู้เข้าพื้นที่ในอาคารของโรงพยาบาลฯทุกราย โดยจะมีจุดคัดกรองอยู่บริเวณประตู ทางเข้า-ออก ซึ่งได้ปิดประตูเข้าออกที่ไม่จำเป็นลง เหลือเพียง 2 ประตู และ 1 ประตู ในช่วงยามวิกาลโดยมีการตรวจวัดไข้พร้อมซักประวัติโดย จนท.พยาบาลวิชาชีพ ตลอด 24 ชม.
       การทำความสะอาดพื้นที่เสียงสัมผัสจุดร่วมให้บริการต่างๆ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่ได้มาตรฐาน เพื่อลดการแพร่ระบาดของเชื้อโรค อาทิเช่น รถนั่งคนไข้ ,รถกอล์ฟบริการรับ-ส่งคนไข้, ตู้เอทีเอ็ม ,บรรไดเลื่อน , ลิฟท์โดยสาร เน้นทำความสะอาดเครื่องมือแพทย์ทุกครั้งหลังให้บริการ, การใช้ UVC เพื่อฆ่าเชื้อโรคในอากาศ ภายในโรงพยาบาล อาทิ ห้องตรวจ และจุดนั่งรอรับบริการ เป็นต้น
     
       การจัดพื้นที่นั่งรอรับบริการในโรงพยาบาล โดยเว้นระยะห่างประมาณ 1 เมตร (Social Distancing) การจัดพื้นที่บริการของห้องรับประทานอาหารแบบ Take Home เท่านั้น เพื่อลดการแพร่กระจายเชื้อในโรงพยาบาล รวมถึงการลดความแออัดในโรงพยาบาลฯ
       การจะลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ได้ ทุกคนทุกฝ่ายควรให้ความร่วมมือกัน และควรตระหนักถึงความสำคัญด้วยกันทุกฝ่าย โรงพยาบาล
สินแพทย์ เสรีรักษ์ และบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน พร้อมให้การดูแล และขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน พ้นจากภาวะวิกฤตโควิด 19 ในครั้งนี้ ไปด้วยกัน
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ