ภาพบรรยากาศพิธี “วันมหิดล” 2565

23 ก.ย. 2565 | เขียนโดย
วันที่ 24 กันยายน 2565 โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2565 โดยคณะผู้บริหาร นำโดย นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์
“วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข จึงได้ถือวัน “มหิดล” เพื่อถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย“
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ