ภาพกิจกรรม “วันล้างมือโลก 2566

17 ต.ค. 2566 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์

วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน #ล้างมือโลก รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ผู้ที่มาเข้ารับบริการ และบุคลากรในรพ.ทุกท่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อ🧼🖐ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมรณรงค์ “วันล้างมือโลก” ประจำปี 2566
.
📌วันที่ 15 ตุลาคมของทุกปี เป็นวัน #ล้างมือโลก รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ จึงได้จัดกิจกรรมรณรงค์วันล้างมือโลกขึ้น เพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ และกระตุ้นให้ผู้ที่มาเข้ารับบริการ และบุคลากรในรพ.ทุกท่าน ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการล้างมืออย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันและยับยั้งการแพร่เชื้อ🤟💙💚
.
ด้วยความห่วงใย จากรพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ