ประกาศ เรื่องทำลายเอกสารแฟ้มเวชระเบียน

12 เม.ย. 2565 | เขียนโดย

แผนกเวชระเบียน โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์จะดำเนินการทำลายแฟ้มเวชระเบียน ผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน ตั้งแต่ปี 2551 -2555 ที่ขาดการรักษาเกิน 10 ปี ตามวิธีปฏิบัติเรื่องการเก็บรักษาและทำลายเอกสารเวชระเบียน

โดยจะดำเนิการทำลายในเดือนพฤษภาคม 2565

**ดังนั้น ผู้รับบริการท่านใดมีความประสงค์จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลในแฟ้มเวชระเบียนของท่าน กรุณาติดต่อได้ที่แผนกเวชระเบียนโรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

โทร 0-2761-9888 ต่อ 1101 -1102

ตั้งแต่บัดนี้ – 15 พฤษภาคม 2565

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ