บริจาคโลหิต ประจำเดือนมกราคม 2567

16 ม.ค. 2567 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์

ผ่านไปแล้วกับกิจกรรมบริจาคโลหิต ครั้งที่ 1 ในวันที่ 10 มกราคม 2567
รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ ร่วมกับ สภากาชาดไทย
จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ส่งต่อสิ่งดี ๆ ในสถานการณ์ขาดแคลนเลือด เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่กำลังรอการรักษากับหน่วยรับบริจาคโลหิต สภากาชาดไทย

สรุปยอด บริจาคโลหิตดังนี้

👫จำนวนผู้ลงทะเบียน 139 คน
🩸จำนวนหน่วยโลหิตที่ได้รับบริจาค 132 ยูนิต

รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ ขอขอบพระคุณทุก ๆ ท่านที่สละเวลามาบริจาคโลหิตในครั้งนี้ ขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรง เจริญรุ่งเรืองในทุก ๆ ด้าน และขออนุโมทนาบุญใหญ่ ให้ทุกท่านคะ

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ