น้อมระลึกถึงพระบิดาแห่งการแพทย์ไทย “วันมหิดล”

25 ก.ย. 2566 | เขียนโดย โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์

“วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข  24 กันยายน 2566 โรงพยาบาลสินแพทย์เสรีรักษ์ จัดพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2566
โดยมี นายแพทย์อุทัย ตัณศลารักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาล เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา พร้อมด้วยคณะแพทย์ พยาบาล บุคลากร เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะฯ ณ บริเวณ ชั้น 2 อาคาร A โรงพยาบาลสินแพทย์ เสรีรักษ์
“วันมหิดล” เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ซึ่งตรงกับวันที่ 24 กันยายน ของทุกปี ด้วยพระราชกรณียกิจที่ได้ทรงวางรากฐานแก่วงการแพทย์ และการสาธารณสุขของไทยให้เจริญก้าวหน้า บุคลากรทางการแพทย์ การสาธารณสุข
จึงได้ถือวัน “มหิดล” เพื่อถวายสักการะ และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณแห่งสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระผู้ได้รับการถวายพระสมัญญาภิไธยเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระองค์ให้เป็น “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทย“
SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ