กิจกรรมออกบูธ หมู่บ้าน The NICE

4 มิ.ย. 2567 | เขียนโดย รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม  2567 รพ.สินแพทย์ เสรีรักษ์ ได้ออกบูธให้คำปรึกษาเรื่องสุขภาพ โดยมีพยาบาลวิชาชีพและเจ้าหน้าที่รับบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่มีค่าใช้จ่ายให้กับผู้เข้าร่วมประพิธีทำบุญหมู่บ้าน 

SHARE
ข่าวประชาสัมพันธ์อื่นๆ