จองออนไลน์

พร้อมให้การดูแล โดยทีมแพทย์ผู้ชำนาญการ
แพ็กเกจผ่าตัด
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 5
ราคา
98,500 ฿
แพ็กเกจผ่าตัด
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 4
ราคา
78,000 ฿
แพ็กเกจผ่าตัด
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 3
ราคา
76,000 ฿
แพ็กเกจผ่าตัด
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 2
ราคา
45,000 ฿
แพ็กเกจผ่าตัด
แพ็กเกจผ่าตัดต้อกระจก 1
ราคา
37,000 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 3
ราคา
6,500 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 2
ราคา
5,400 ฿
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี
โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 1
ราคา
3,100 ฿