รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจฉีดยา Diphereline 11.25 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
19,200 บาท
ราคารวม
19,200 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย