รายการจอง

รายการที่จอง
แพ็กเกจฉีดยา Diphereline 3.75 mg. รักษาภาวะหนุ่มสาวก่อนวัย
7,000 บาท
ราคารวม
7,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย