รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD 10 สายพันธุ์ แบบ 4 เข็ม
9,000 บาท
ราคารวม
9,000 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย