วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD 10 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566

วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD

10 สายพันธุ์   แบบ 3 เข็ม

 


ราคา   6,500   บาท


* อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.ในแต่ละครั้ง

 ** หมายเหตุ :

  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 เดือน ฉีดแบบ 4 เข็ม ที่อายุ 2,4,6 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 7 เดือน ฉีดแบบ 3 เข็ม ที่อายุ 7,9 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 12 เดือน ฉีดแบบ 2 เข็ม ที่อายุ 13 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป ถ้าฉีดชนิด 13 สายพันธุ์ ฉีด 1 เข็ม
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป ถ้าฉีดชนิด 10 สายพันธุ์ ฉีด 2 เข็มห่างกัน 2 เดือน

SHARE
Recommened Program & Packages