รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD 13 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม
8,400 บาท
ราคารวม
8,400 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย