รายการจอง

รายการที่จอง
วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD 10 สายพันธุ์ แบบ 3 เข็ม
6,500 บาท
ราคารวม
6,500 บาท
ข้อมูลผู้ป่วย