วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD 13 สายพันธุ์ แบบ 4 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD

13 สายพันธุ์ แบบ 4 เข็ม


ราคา   9,990   บาท


* อัตราค่าบริการดังกล่าว รวมเฉพาะค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ ยังไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการ รพ.ในแต่ละครั้ง

 ** หมายเหตุ :

  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 เดือน ฉีดแบบ 4 เข็ม ที่อายุ 2,4,6 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 7 เดือน ฉีดแบบ 3 เข็ม ที่อายุ 7,9 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 12 เดือน ฉีดแบบ 2 เข็ม ที่อายุ 13 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป ถ้าฉีดชนิด 13 สายพันธุ์ ฉีด 1 เข็ม
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป ถ้าฉีดชนิด 10 สายพันธุ์ ฉีด 2 เข็มห่างกัน 2 เดือน

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ