วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD 13 สายพันธุ์ แบบ 4 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2566 - 30 เมษายน 2568

วัคซีนป้องกันเยื่อหุ้มสมองอักเสบจากเชื้อไอพีดี IPD

13 สายพันธุ์ ( แบบ 4 เข็ม )

 

ระยะเวลาขายแพ็กเกจ : ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 30 เมษายน 2568

** ราคารวมค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ * ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.ในแต่ละครั้ง *


ราคา   9,990   บาท


*หมายเหตุ

  1. ระยะเวลาขาย ตั้งแต่ 1 มกราคม 2566 – 30 เมษายน 2568
  2. ราคารวมค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ * ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.ในแต่ละครั้ง *
  3. โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 เดือน ฉีดแบบ 4 เข็ม ที่อายุ 2, 4, 6 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 7 เดือน ฉีดแบบ 3 เข็ม ที่อายุ 7, 9 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 12 เดือน ฉีดแบบ 2 เข็ม ที่อายุ 13 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป ถ้าฉีดชนิด 13 สายพันธุ์ ฉีด 1 เข็ม
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป ถ้าฉีดชนิด 10 สายพันธุ์ ฉีด 2 เข็มห่างกัน 2 เดือนอัตราค่าบริการรวมค่าวัคซีนและค่าเวชภัณฑ์ * ไม่รวมค่าแพทย์และค่าบริการรพ.ในแต่ละครั้ง *

SHARE
Recommened Program & Packages