ลูกเป็นไข้หวัด หรือโรคไวรัส RSV ?

20 ธ.ค. 2562 | เขียนโดย พญ. ปิยะพร ชื่นอิ่ม กุมารแพทย์เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจเด็ก

โรค RSV

  • เป็นโรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่พบได้บ่อย ของการติดเชื้อในปอดและทางเดินหายใจ
  • โรคนี้พบได้ทุกช่วงอายุ แต่จะมีอาการรุนแรงในกลุ่มเสี่ยงดังต่อไปนี้ เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่า 5 ปี หรือในกลุ่มที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจและ/หรือโรคปอดเรื้อรัง ทารกแรกเกิดคลอดก่อนกำหนด
  • ในประเทศไทยพบการระบาดของโรคนี้บ่อยในช่วงฤดูฝน โดยเฉพาะเดือนสิงหาคมและกันยายน

 

RSV มีอาการอย่างไร

ผู้ป่วยจะเริ่มอาการหลังจากสัมผัสเชื้อไวรัสนี้ประมาณ 4-6 วัน ในเด็กโตหรือผู้ใหญ่ทั่วไปจะมีอาการไข้ ไอแห้ง ๆ เจ็บคอ น้ำมูก คัดจมูก แต่ในกลุ่มเสี่ยง อาจมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมฝอยอักเสบ และปอดอักเสบ จะมีอาการไข้สูง ไอมาก หายใจเร็ว หอบ อาจเกิดภาวะแทรกซ้อนจนทำให้ระบบทางเดินหายใจล้มเหลว และมีโอกาสเสียชีวิตได้

 

จะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นโรค RSV หรือไม่

มีวิธีการตรวจพิเศษทางห้องปฏิบัติการ ที่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าใช่โรคไวรัส RSV หรือไม่ ด้วยการนำไม้พันสำลีป้ายน้ำมูกในโพรงจมูกและคอส่งตรวจ ซึ่งทราบผลตรวจภายใน 1 ชั่วโมง

 

จะรักษาอย่างไรถ้าเป็น RSV

ส่วนใหญ่โรคที่เกิดจากเชื้อไวรัสจะเป็นการรักษาตามอาการและให้การรักษาแบบประคับประคอง ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะหายจากโรคได้เองในเวลา 1-2 สัปดาห์ แต่ในกลุ่มเสี่ยงโดยเฉพาะเด็กเล็กจำเป็นต้องให้การรักษาในโรงพยาบาล อาจต้องให้ยาปฏิชีวนะฆ่าเชื้อ (Antibiotics) ในกรณีที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียซ้ำซ้อน

 

เมื่อไหร่ที่ควรมาพบแพทย์

ควรพาผู้ป่วยมาพบแพทย์ทันทีเมื่อมีอาการไข้สูงลอย รับประทานอาหารไม่ได้ หายใจลำบาก หอบ ปากเขียว ซึมลง

 

**อย่างไรก็ตาม แนะนำให้ปฏิบัติตามแนวทางดังต่อไปนี้ คือ กินร้อน ช้อนกลาง หมั่นล้างมือ เพื่อป้องกันตนเองและช่วยลดการแพร่กระจายเชื้อทั้งไวรัส RSV และโรคระบาดหรือโรคติดเชื้อต่าง ๆ ได้ด้วย **

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์โรคระบบทางเดินหายใจ ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE