พัฒนาการเด็ก อายุ 6 ปี

>30 มี.ค. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

พัฒนาการตามวัย เด็กอายุ 6 ปี และการส่งเสริมพัฒนาการ โดย กุมารแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ความสามารถตามวัย

  • นับเลข 1-30 ได้
  • รู้จักค่า 1-10
  • รู้จักซ้าย – ขวา
  • เริ่มอ่าน และ เริ่มเขียนตัวอักษร และตัวเลข

ทำได้ภายใน อายุ 6 ปี

 

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  • ให้ลูกนับสิ่งของที่เห็น หัดอ่าน เชียน รูป และตัวอักษร
  • พูดคุยกับลูกเกี่ยวกับบุคคลต่างๆ และ ประเพณีในท้องถิ่น
  • ให้ลูกวาดรูปตามความคิด ของตนและเล่าเรื่องจากรูปวาด หรือ อธิบายสิ่งที่ตนพบเห็น
  • สอนให้ลูกรู้จักฟันแท้ และ แปรงฟันให้ทั่วถึง

 

คลิก >> ปรึกษากุมารแพทย์เฉพาะทางได้ ทุกสาขา ที่ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE