พัฒนาการเด็ก อายุ 18 เดือน

>30 มี.ค. 2564 | เขียนโดย โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

พัฒนาการตามวัย เด็กทารก อายุ 18 เดือน และการส่งเสริมพัฒนาการ โดย กุมารแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ความสามารถตามวัย

  • เดินได้คล่อง
  • รู้จักขอ และ ทำตามคำสั่งง่ายๆ ได้ดี

ทำได้ภายใน อายุ 18 เดือน

 

วิธีการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก

  • ให้โอกาสเด็กเดิน วิ่ง และ หยิบจับสิ่งของ โดยดูแลให้ปลอดภัย
  • จัดหาและทำของเล่นที่มีสี และ รูปทรงต่างๆ
  • ร้องเพลง คุยกับเด็กเกี่ยวกับสิ่งรอบตัว
  • เล่นเกมส์ง่ายๆ
  • หาดินสอ ดินสอสี ขีดเขียนเส้น

 

คลิก >> ปรึกษากุมารแพทย์เฉพาะทางได้ ทุกสาขา ที่ โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

SHARE