ดูแลลูกรัก ให้ห่างไกลโควิด-19

>13 ส.ค. 2564 | เขียนโดย ศูนย์ระบบทางเดินหายใจในเด็ก โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์

ดูแลเด็กๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อน ความอดทน ความใส่ใจเด็กๆ มากกว่าวัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียน ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ ศูนย์ระบบทางเดินหายใจในเด็ก โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์ดูแลเด็กๆ ในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 ต้องใช้ทั้งความละเอียดอ่อน ความอดทน ความใส่ใจเด็กๆ มากกว่าวัยอื่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือเด็กก่อนวัยเรียน ยิ่งต้องใส่ใจเป็นพิเศษ เพราะเด็กก็สามารถรับเชื้อและแพร่เชื้อไปยังคนอื่นๆ ได้ และยิ่งกับครอบครัวที่มีวัยผู้สูงอายุอยู่ด้วยแล้ว หากได้รับเชื้อแล้ว อาจมีอาการรุนแรงเสี่ยงต่อการเสียชีวิตได้เลยทีเดียว ดังนั้น จุงควรเฝ้าระวัง ป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้แก่เด็กๆ

 

 • ลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19

โดยการงดพาเด็กๆ ไปที่สาธารณะ โดยไม่จำเป็น ควรให้เด็กเล่นอยู่ในบ้านของตนเอง และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หรือ ใกล้ชิดผู้อื่นให้น้อยที่สุด

 

 • พ่อแม่หรือคนเลี้ยงดูต้องสอนให้เด็กใส่หน้ากากอนามัย และรักษาความสะอาด

เช่น ล้างมือบ่อยๆ ไม่เอาของเข้าปาก ไม่จับใบหน้า ไม่ขยี้ตา ไม่แคะจมูก เนื่องจาก เชื้อไวรัสสามารถติดต่อผ่านการไอ จาม และ จากการสัมผัสโดยตรงกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย โดยเฉพาะเด็กเล็กๆ พ่อแม่ควรดูแลอย่างใกล้ชิด ส่วนในเด็กโตให้คอยกำชับดูแล และคอยกระตุ้นย้ำเตือนให้ดูแลเรื่องสุขลักษณะส่วนบุคคลอย่างสม่ำเสมอ

 

 • หากพ่อแม่หรือผู้ดูแลเด็กจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ต้องป้องกันเชื้อจากนอกบ้านมาสู่ลูก ดังนี้

  • งดนำบุคคลภายนอก หรือ ญาติพี่น้องเข้าพบเด็กๆ ในบ้าน
  • ควรหลีกเลี่ยงการเดินทางไปในสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการแพร่เชื้อโรคโควิด -19 เช่น โรงพยาบาล หรือ สถานที่แออัด และอากาศถ่ายเทไม่สะดวก
  • หากจำเป็นต้องออกนอกบ้าน ต้องอาบน้ำ เปลี่ยนเสื้อผ้าทันที เมื่อกลับถึงบ้าน แยกซักเสื้อผ้า แยกชาม ช้อน แก้วน้ำ ของใช้อื่นๆ โดยไม่ใช้ร่วมกับเด็ก ถ้าเป็นไปได้ควรสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง เมื่อต้องสัมผัสกับคนในครอบครัว
  • รับวัคซีน Covid-19 สำหรับทุกคนในครอบครัว ที่มีเกณฑ์ได้รับวัคซีนตามที่กรมควบคุมโรคกำหนดแนะนำให้รับวัคซีนให้ครบ เพื่อลดอาการ และภาวะแทรกซ้อนที่รุนแรง

 

 • หากเด็กมีอาการหวัด ปอดอักเสบ ปอดบวม หรือ อาการสงสัย ติดเชื้อโควิด-19

ต้องรีบพาไปพบแพทย์ทันที เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องต่อไป

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์โรคระบบางเดินหายใจ ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพับแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

SHARE
ข้อเสนอดีๆที่แนะนำ