การเลือกใช้ยาสีฟันสำหรับเด็ก

>22 ก.ค. 2563 | เขียนโดย รพ. เด็กสินแพทย์

การเลือกใช้ยาสีฟัน

แนะนำให้ใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ที่มีความเข้มข้นของฟลูออไรด์ 1000 ppm โดยใช้ยาสีฟันในปริมาณที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย

 

 

อายุน้อยกว่า 3 ปี

ปีใช้ปริมาณยาสีฟันเป็นฟิล์มบางๆ ผู้ปกครองช่วยแปรงให้โดยให้เด็กนอนราบ และใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดยาสีฟันออกทันทีในการแปรงฟันแต่ละตำแหน่ง

อายุ 3-6 ปี

ใช้ปริมาณยาสีฟัน เท่าเมล็ดข้าวโพด ผู้ปกครองช่วยแปรงให้โดยให้เด็กนอนราบ และใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดยาสีฟันออกทันที เช่นเดียวกับเด็กเล็ก

อายุ 6 ปีขึ้นไป

ใช้ปริมาณยาสีฟันเท่าความยาวของแปรง  ให้เด็กฝึกแปรงด้วยตนเองโดยมีผู้ปกครองตรวจและแปรงซ้ำให้

นอกจากการดูแลรักษาความสะอาดฟันแล้ว ผู้ปกครองควรเลือกและสอนให้เด็กรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ และหลีกเลี่ยงอาหารที่จะทำให้ฟันพุ เช่น นมเปรี้ยว นมช็อกโกแลต นมรสหวานชนิดต่างๆ น้ำหวาน น้ำอัดลม และขนมขบเคี้ยวต่างๆและให้รับประทานอาหารเป็นมื้อ โดยมื้อหลักและอาหารว่างควรห่างกันไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง

 

พบแพทย์เฉพาะทาง ศูนย์ทันตกรรมเด็ก ที่ โรงพยาบาลสินแพทย์ สาขาใกล้บ้านคุณ (คลิก link เพื่อนัดพบแพทย์เฉพาะทาง)

โรงพยาบาลเด็กสินแพทย์  

โรงพยาบาลสินแพทย์ ลำลูกกา 

โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ 

โรงพยาบาลสินแพทย์ ศรีนครินทร์

 

SHARE