ห้อง วี.ไอ.พี. (VIP Room)

อาคาร A
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
บริการน้ำอัดลม, น้ำส้ม, นม อย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการหนังสือพิมพ์ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการห้องละหมาด
เตียงไฟฟ้า, โซฟา, โทรทัศน์, โทรศัพท์, ชั้นวางของ, ตู้เสื้อผ้า, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, เครื่องทำน้ำร้อน, ตู้เก็บของ
อัตราค่าห้องพัก
อัตราค่าห้องพัก
3,600 บาท/วัน
ค่าบริการพยาบาล
1,300 บาท/วัน
ค่าบริการทางการแพทย์
300 บาท/วัน
ค่าอาหาร 3 มื้อ (Meals)
ราคารวม
5,200 บาท/วัน
*ราคารวมขึ้นอยู่กับประเภทของอาหารที่เลือก / ไม่รวม ค่ายา ค่าแพทย์ ค่าตรวจพิเศษอื่นๆ
บริการเพิ่มเติม
Free Wifi
บริการน้ำดื่มวันละ 4 ขวด
บริการน้ำอัดลม, น้ำส้ม, นม อย่างละ 2 ขวดหรือกล่อง (เฉพาะวันแรก)
บริการหนังสือพิมพ์ฟรี
สำหรับผู้ป่วยมุสลิม มีบริการห้องละหมาด
เตียงไฟฟ้า, โซฟา, โทรทัศน์, โทรศัพท์, ชั้นวางของ, ตู้เสื้อผ้า, ตู้เย็น, ไมโครเวฟ, เครื่องทำน้ำร้อน, ตู้เก็บของ
ห้องพักอื่นๆ
อาคาร A
ห้องพรีเมียร์ (Premier Room)
ราคา : 6,200 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดอลักซ์ (Deluxe Room)
ราคา : 3,500 บาท/วัน
อ่านต่อ
อาคาร A
ห้องเดี่ยวพิเศษ (Single Room)
ราคา : 3,300 บาท/วัน
อ่านต่อ