แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (IPD) 13 สายพันธุ์ แบบ 4 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

วัคซีนปอดอักเสบ  : วัคซีนปอดอักเสบ หรือ วัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococcal vaccine) เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอี  สำหรับประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบอยู่ 2 ชนิด โดยสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสสายพันธุ์ต่างกัน ได้แก่ – วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV 13) ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 13 ชนิด – วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPSV 23) ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 23 ชนิด

โรคปอดอักเสบ (Pnemonia) เกิดจากอะไร ?

โรคปอดอักเสบ (Pnemonia)  เป็นโรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจส่วนล่าง โดยเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย ไวรัส หรือเชื้อรา โดยเชื้อแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุด คือ เชื้อสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอี (Streptococcus pneumoniae)  ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคปอดอักเสบ ซึ่งเชื้อแบคทีเรียชนิดนี้มีมากกว่า 90 สายพันธุ์

เชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอีนี้ก่อให้เกิดโรคได้ตั้งแต่ คออักเสบ ปอดอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ และอาจลุกลามจนเกิดภาวะเยื่อหุ้มสมองอักเสบและติดเชื้อในกระแสเลือดได้

วัคซีนปอดอักเสบ

วัคซีนปอดอักเสบ หรือ วัคซีนนิวโมคอกคัส (Pneumococcal vaccine) เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรียสเตรปโตคอคคัสนิวโมเนียอี  สำหรับประเทศไทยมีวัคซีนป้องกันโรคปอดอักเสบอยู่ 2 ชนิด โดยสามารถป้องกันเชื้อแบคทีเรียนิวโมคอคคัสสายพันธุ์ต่างกัน ได้แก่

– วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต (PCV 13) ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 13 ชนิด

– วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดโพลีแซคคาไรด์ (PPSV 23) ป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส 23 ชนิด

ใครบ้างที่ควรได้รับวัคซีนปอดอักเสบ ?

– ผู้ที่มีอายุ 2-64 ปี ที่มีโรคเรื้อรังหรือมีภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่อง เช่น โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง, โรคหอบหืด อ่านต่อ…https://bit.ly/3nkVcnz


ราคา   12,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
3.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีตรวจพบความผิดปกติก่อนและหลังฉีดวัคซีน
4.อัตราความก้าวหน้าของรายการ ยา เวชภัณฑ์แล็ป และเอกซเรย์เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาลฯ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages