สงกรานต์ปีนี้ เที่ยวไหนก็สบายใจ

ระยะเวลา : 1 เมษายน 2567 - 30 เมษายน 2567

สงกรานต์ปีนี้ เที่ยวได้อย่างสบายเพราะอุ่นใจสูงวัยใกล้สินแพทย์

 

ช่วงสงกรานต์นี้ปี สินแพทย์รับดูแลผู้ป่วยผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้และช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ โดยมีทีมแพทย์ พยาบาลและบุคลากรทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ที่มากด้วยประสบการณ์ด้านการดูแลผู้สูงอายุ บริการด้วยใจ อย่างมืออาชีพ

 

  • มีเจ้าหน้าและที่พยาบาลดูแลใกล้ชิด 24 ชั่วโมง
  • โภชนาการและสุขอนามัย
  • คุณภาพและมาตรฐาน

ราคา   3,000   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวคือราคาแพ็กเกจสำหรับผู้ป่วยสูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้  กรณีผู้ป่วยสูงอายุที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ทางรพ. จะให้แพทย์ประเมินก่อนเข้ารับบริการโดยมีค่าแพทย์ต่างหากจากแพ็กเกจ
  2. ราคาแพ็กเกจเป็นราคาที่พัก 1 คืน และ อาหาร 3 มื้อ/วัน
  3. ราคาดังกล่าวใช้ยาและเวชภณฑ์ของผู้ป่วยเอง ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ นอกจากในแพ็กเกจหากมีการบริการที่เพิ่มเติมจากนี้คิดราคาตามจริง
  4. เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE