โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจสุขภาพ Work Permit

1. ตรวจร่างกายโดยอายุรแพทย์ (Physical Examination)

2. เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)

3. ตรวจหาสารเสพติดเบื้องต้นในปัสสาวะ (Amphetamine Urine)

4. ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสเอดส์ (Anti HIV)

5. ตรวจหาซิฟิลิส (VDRL)

.
แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
☎ Call center : 02-761-5999 ต่อ ศูนย์ตรวจสุขภาพ
🏥 ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
🌏 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO
.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ


ราคา   1,500   บาท

โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE