โปรแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 1

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมแกรมตรวจสุขภาพหัวใจ 1

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคหัวใจ (Cardiologist Examination)

2.เอ็กซเรย์ปอด และหัวใจดิจิตอล (Chest X-Ray)

3.ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
4.ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย (EST)

5.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6.ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)

7.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

9.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

11.ตรวจการทำงานของไต (BUN)

12.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
.
 Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกอายุรกรรม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO
.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ


ราคา   5,200   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
3.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE