โปรแกรมตรวจระบบสืบพันธุ์สตรี 1

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

โปรแกรมตรวจสุขภาพระบบสืบพันธุ์สตรี 1

  1. ตรวจร่างกายโดยสูตินรีแพทย์ (Gynecological Examination)
  2. ตรวจค้นหามะเร็งปากมดลูก (Liquid Prep)
  3. *อัลตร้าซาวด์ (Ultrasound) เลือกตรวจอัลตร้าซาวด์อย่างใดอย่างหนึ่ง *อัลตร้าซาวด์ช่องคลอด (Ultrasound TVS) หรืออัลตร้าซาวด์หน้าท้อง (Ultrasound OB)

 


ราคา   2,200   บาท


“มะเร็งปากมดลูก…เป็นมะเร็งที่พบได้บ่อย ในผู้หญิงไทย และผู้หญิงทั่วโลก ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูกรายใหม่กว่า 6,000 รายต่อปี และมีอัตราการเสียชีวิตจากมะเร็งปากมดลูกมากกว่า 3,000 รายต่อปี”

.

แผนกสูตินรีเวช โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์

  • มีการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธีที่ทันสมัยและเชื่อถือได้ (Liquid base solution & Thin prep)
  • ตรวจหาเชื้อไวรัส HPV ชนิดที่มีความเสี่ยงสูง (High risk HPV)
  • พร้อมให้บริการวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัส (HPV 4 สายพันธุ์) ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

สตรีวัยเจริญพันธุ์ รวมทั้งสตรีที่หมดประจำเดือนแล้ว ควรได้รับการตรวจระบบสืบพันธุ์อย่างสม่ำเสมอ หากพบความผิดปกติจะได้รับการรักษา และคำแนะนำในการดูแลจากแพทย์เพิ่มเติม
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE