โปรแกรมตรวจค้นหาเบาหวาน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจค้นหาเบาหวาน

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์ตรวจสุขภาพ (Physical Examination)

2.ตรวจหาภาวการณ์แข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)

3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)

4.ตรวจวัดระดับน้ำตาลสะสม (HbA1C)

5.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

6.ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

7.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

8.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

9.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL-C)

10.ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL-C)

11.ตรวจโปรตีนในปัสสาวะ (Urine Microalbumin)
.

☎ Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกอายุรกรรม
🏥 ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
🌏 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO
.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ


ราคา   2,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE