โปรแกรมตรวจคัดกรองค้นหาโรคไต 1

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองค้นหาโรคไต-1

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคไต (Physical Examination)
2.ตรวจการทำงานของไต (BUN)
3.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
4.ตรวจปัสสาวะ (UA)

.

☎ Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกอายุรกรรม
🏥 ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
🌏 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO
.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ


ราคา   1,460   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE