โปรแกรมตรวจคัดกรองค้นหาโรคไต 3

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

โปรแกรมตรวจคัดกรองค้นหาโรคไต-3

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางโรคไต (Physical Examination)
2.ตรวจอัลตราซาวด์ทางเดินปัสสาวะ (Ultrasound KUB)

3.ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด (FBS)
4.ตรวจการทำงานของไต (BUN)
5.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)
6.ตรวจหากรดยูริค (Uric Acid)
7.ตรวจปัสสาวะ (UA)
8.ตรวจหาโปรตีนในปัสสาวะ (Microalbumin)
9.ตรวจวัดระดับโซเดียม (Na)
10.ตรวจวัดระดับโปแตสเซียม (K)

 

.

☎ Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกอายุรกรรม
🏥 ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
🌏 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO
.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ


ราคา   3,700   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
2.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
3.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE