โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง-C

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

โปรแกรมตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหลอดเลือดสมอง (Stroke Screening)-C

 

รายการตรวจ

Program C

ตรวจร่างกายโดยแพทย์ด้านอายุรกรรมและระบบประสาท (Physical Examination)

 √

ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)

 √

ตรวจหาภาวะการแข็งตัว และการอุดตันของเส้นเลือด (ABI)

 √

ตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจระบบดิจิตอล (Chest X-ray)

 √

อัลตราซาวนด์หลอดเลือดแดงที่คอ
(U/S Doppler Carotid Artery)

ตรวจคลื่นแม่เหล็กหลอดเลือดสมอง (MRI+MRA Brain)

  √

ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด (CBC)

 √

ตรวจปัสสาวะ (UA)

 √

ตรวจหาระดับน้ำตาลในเลือด(FBS)

 √

ตรวจหาน้ำตาลสะสมในเลือด (HbA1c)

 √

ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Cholesterol)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (Triglyceride)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (HDL)

 √

ตรวจหาปริมาณไขมันในเลือด (LDL)

 √

ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)

 √

คูปองอาหาร

 √

ราคา  (บาท)

13,000

.
สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-761-5999 #ศูนย์อายุรกรรมโรคระบบประสาทและสมอง
Facebook : https://www.facebook.com/synphaettpr/
Line Official :http://bit.ly/2Ysp0He
Youtube : https://bit.ly/3pA9jqj

.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

 


ราคา   13,000   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE