แพ็กเกจ HNP -บำบัดอาการปวดบริเวณคอ (6 ครั้ง)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจ HNP – บำบัดอาการปวดบริเวณคอ  (6 ครั้ง)

1. เลเซอร์ (Laser)

2. ดึงคอ / หลัง (Traction)

3. ประคบอุ่น (Hot Pack)

4. กดคลายกล้ามเนื้อ (Massage)

5. กระตุ้นกล้ามเนื้อและเส้นประสาท (PMS)

 


ราคา   16,800   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1 ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ เวชภัณฑ์และค่าบริการ รพ.แล้ว
2 ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีตรวจพบความผิดปกติ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจกายภาพบำบัด
แพ็กเกจบำบัด TMS (15 ครั้ง)
ราคา
27,000 ฿
แพ็กเกจกายภาพบำบัด
แพ็กเกจบำบัด TMS (10 ครั้ง)
ราคา
20,000 ฿