แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร + ลำไส้ใหญ่ (Gastroscopy + Colonoscopy)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

การส่องกล้องเป็นเทคนิคในการตรวจระบบทางเดินอาหารและลำไส้ที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจสอบความผิดปกติ, วิเคราะห์โรค, และรักษาระหว่างส่องกล้องได้ อีกทั้งยังเป็นวิธีที่มีความปลอดภัยสูง

อาการปวดท้อง ดังต่อไปนี้ ควรได้รับการตรวจด้วยการส่องกล้องทางเดินอาหาร

 1. ปวดจุกแน่นท้องใต้ลิ้นปี่ ใต้ชายโครงด้านซ้ายเหนือสะดือ
 2. ปวดเสียดท้องแสบท้องนานเกิน 2 สัปดาห์
 3. ปวดเรื้อรัง เป็นๆ หายๆ คล้ายอาหารไม่ย่อย
 4. มีอาการกลืนลำบาก กลืนอาหารแล้วเจ็บ
 5. น้ำหนักลดเบื่ออาหาร
 6. อาเจียนบ่อย
 7. ซีดมีภาวะโลหิตจาง
 8. อาเจียนเป็นเลือด หรือ ถ่ายอุจจาระมีสีดำ

ราคา   34,900   บาท






เงื่อนไขการใช้บริการ

 1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ เวชภัณฑ์และค่าบริการ รพ.แล้ว
 2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ กรณีผิดปกติ
 3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนด



โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจผ่าตัด และส่องกล้อง
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy) LA
ราคา
13,900 ฿
แพ็กเกจผ่าตัด และส่องกล้อง
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจผ่าตัด และส่องกล้อง
แพ็กเกจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
ราคา
25,900 ฿