แพ็กเกจวัคซีนไข้เลือดออก QDENGA

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

➤ ไข้เลือดออกใกล้ตัว…และน่ากลัวกว่าที่คิด

หากโรคนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวคุณความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิดรู้ หรือ ไม่  “พระเอกในคราบฆาตกร อย่างยุงลาย  คือตัวการที่คร่าชีวิตมากที่สุดในโลก จากสถิติพบว่ามีผู้เสียชีวิตแต่ละปีสูงกว่า 700,000 คน ด้วยโรคและความรุนแรงที่มีพาหะนำโรค คือยุงลาย และหนึ่งในนั้นคือ โรคไข้เลือดออก”

 

➤ 3 ขั้นตอนสร้างเกราะป้องกันโรคร้าย “ไข้เลือดออก”

 • ป้องกันตัวเองและบุตรหลานไม่ให้ถูกยุงกัด อาจสวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และทายากันยุง
 • กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงโดยการปิดฝาอุปกรณ์กักเก็บน้ำ ตุ่มน้ำ หรือกำจัดแหล่งน้ำขัง
 • การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก ป้องกันการติดเชื้อและการรักษาตัวในรพ.จากโรคไข้เลือดออก

 

➤ การให้วัคซีนไข้เลือดออกในเด็ก วัคซีนไข้เลือดออกมี 2 ชนิด

 • ชนิดที่ 1 วัคซีนไข้เลือดออกชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ที่มีแกนหลักเป็นไวรัสแดงกีสายพันธุ์ที่ 2
  • ฉีดได้ในเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 4-60 ปี
  • ฉีด 2 เข็ม ระยะห่าง 3 เดือน
  • ฉีดได้ทั้งผู้ทื่เคยและไม่เคยเป็นไข้เลือดออกมากก่อน
  • ไม่ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนฉีด

 

 • ชนิดที่ 2 วัคซีนไข้เลือดออก ชนิดเชื้อเป็นอ่อนฤทธิ์ ที่มีแกนหลักเป็นไวรัสไข้เหลือง
  • ฉีดได้ในเด็กและผู้ใหญ่ อายุ 6 – 45 ปี
  • ฉีด 3 เข็ม ระยะห่าง 6 เดือน
  • แนะนำคนที่มีประวัติ เคยเป็นไข้เลือดออกมาก่อนเท่านั้น
  • ต้องตรวจภูมิคุ้มกันก่อนการตรวจ

 


ราคา   4,900   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์

2.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย 2 เข็ม

3. แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่

4.ราคาดังกล่าวรวมเวชภัณฑ์ และค่าบริการรพ.แล้ว

5.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ กรณีเกิดความผิดปกติหลังรับวัคซีน

6.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนด

7.ราคาดังกล่าวรวมเวชภัณฑ์ และค่าบริการ รพ.แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages