แพ็กเกจวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์ (แบบ1เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

➤ โรคไข้หวัดใหญ่ (Influenza หรือ Flu) เป็นโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจ ที่เกิดจากเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ ติดต่อได้ง่ายจากการไอ จาม และพูดคุยกันในระยะใกล้ชิดกับคนที่เป็นโรคนี้ หากเกิดในเด็ก และผู้สูงอายุจะมีความรุนแรง และภาวะแทรกซ้อนมาก บางรายอาจเสียชีวิตได้…
.

วัคซีนไข้หวัดใหญ่สามารถฉีดกับใครได้บ้าง ?

  • บุคคลทั่วไป
  • เด็กอายุ 6 เดือน-2 ปี
  • ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป
  • สตรีมีครรภ์ อายุครรภ์ตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

.

ข้อแนะนำ : ควรได้รับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ตามฤดูกาลอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งอย่างสม่ำเสมอ..เพื่อช่วยป้องกันความรุนแรงและการแพร่กระจายของโรคไข้หวัดใหญ่

แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
.
Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกอายุรกรรม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO
.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

ราคา   900   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, เวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว
2. แพ็กเกจนี้สามารถใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
Recommened Program & Packages