แพ็กเกจวัคซีนป้องกันปอดอักเสบ หูชั้นกลางอักเสบ และเยื่อหุ้มสมองอักเสบ (IPD) 15 สายพันธุ์ 2 เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

สร้างภูมิคุ้มกันให้เจ้าตัวน้อย ป้องกันการติดเชื้อนิวโมคอคคัส ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดอักเสบชนิดรุนแรง โรคเยื่อหุ้มสมองอักเสบ และการติดเชื้อในกระแสเลือด ด้วยการฉีดวัคซีนไอพีดี ซึ่งเป็นวิธีที่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสามารถป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์ดื้อยาได้ดี

ไอพีดี (IPD) หรือ invasive pneumococcal vaccine หรือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Streptococcus pneumonia หลายๆประเทศ วัคซีนชนิดนี้จัดเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องได้รับ แต่สำหรับในประเทศไทย สามารถรับการฉีดได้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มเติม อยู่ในกลุ่มวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม

 

วัคซีน IPD

ไอพีดี (IPD) หรือ invasive pneumococcal vaccine หรือวัคซีนป้องกันการติดเชื้อแบคทีเรีย ที่ชื่อว่า Streptococcus pneumonia  หลายๆประเทศ วัคซีนชนิดนี้จัดเป็นวัคซีนพื้นฐานที่เด็กทุกคนต้องได้รับแต่สำหรับในประเทศไทย สามารถรับการฉีดได้เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคเพิ่มเติม อยู่ในกลุ่มวัคซีนทางเลือกเพิ่มเติม

 

ใครบ้างที่จำเป็นต้องได้รับวัคซีน IPD

  • เด็กที่ต้องอยู่ในเนอสเซอรี่ หรือเด็กที่ต้องเลี้ยงดูปนกับเด็กอื่นๆ เพราะเสี่ยงต่อการได้รับเชื้อโรคได้มาก
  • เด็กป่วยด้วยโรคเรื้อรัง ถ้าหากติดเชื้อจะทำให้เกิดอาการรุนแรงกว่าเด็กปกติทั่วไป
  • เด็กทั่วไปที่ต้องการให้ได้รับการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคให้ครอบคลุม

 

เชื้อ IPD ทำให้มีอาการรุนแรงแค่ไหน

ในเด็กหากติดเชื้อ IPD จะสามารถทำให้เกิดอาการปานกลาง ถึงรุนแรงมาก เช่น ปอดอักเสบ (ปอดบวม) อย่างรุนแรง ,ติดเชื้อในกระแสเลือด และ เยื่อหุ้มสมองอักเสบเฉียบพลัน เป็นต้น

 

วัคซีน IPD สามารถเริ่มฉีดได้เมื่อไร

สามารถเริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 2 เดือนขึ้นไป และจำนวนของการได้รับวัคซีนขึ้นอยู่กับ อายุของเด็กที่เริ่มรับวัคซีนเข็มแรก ตามรายละเอียด ดังนี้

  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 เดือน ฉีด 4 เข็ม ที่อายุ 2,4,6 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 7 เดือน ฉีด 3 เข็ม ที่อายุ 7,9 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 12 เดือน ฉีด 2 เข็ม ที่อายุ 13 และ 15 เดือน ตามลำดับ
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป ถ้าฉีดชนิด 13 สายพันธุ์ ฉีด 1 เข็ม
  • กรณีเริ่มฉีดเมื่ออายุ 2 ปีขึ้นไป ถ้าฉีดชนิด 10 สายพันธุ์ ฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 2 เดือน

ราคา   6,900   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
3.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีตรวจพบความผิดปกติก่อนและหลังฉีดวัคซีน
4.อัตราความก้าวหน้าของรายการ ยา เวชภัณฑ์แล็ป และเอกซเรย์เป็นไปตามนโยบายของโรงพยาบาลฯ
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages