แพ็กเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี (เด็ก) 3เข็ม

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ไวรัสตับอักเสบบี (Hepatitis B)  มีสาเหตุจากการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บี (Hepatitis B virus; HBV)  ซึ่งเป็นเชื้อไวรัสที่อันตรายอย่างยิ่ง  หากได้รับเชื้อแล้วไม่ได้รับรักษา อาจนำไปสู่การอักเสบเรื้อรัง  ตับวาย ตับแข็ง และมะเร็งตับ
.

วัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบบี  สามารถฉีดป้องกันได้ตั้งแต่ทารกแรกเกิด โดยฉีดเหมือนกับผู้ใหญ่ ทั้งหมด 3 เข็ม  หลังจากฉีดเข็มแรกแล้ว 1 เดือนจึงฉีดเข็มที่ 2 และฉีดเข็มที่ 3  หลังจากฉีดเข็มที่ 2 แล้ว 5 เดือน
.

ข้อแนะนำ :  หลังจากได้รับวัคซีนครบ 3 เข็ม ประมาณ 1-2 เดือน ควรเข้ารับการตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่ามีภูมิคุ้มกันไวรัสตับอักเสบบี หากยังไม่มีภูมิต้านทาน ควรฉีดวัคซีนเพิ่มตามคำแนะนำของแพทย์ โดยทางโรงพยาบาลมีแพ็คเกจวัคซีนป้องกันไวรัสตับอักเสบชนิดบี สำหรับเด็กทารกแรกเกิด เด็ก และวัยรุ่นที่ไม่ได้รับวัคซีนเมื่อแรกเกิด
.

แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
.
 Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกกุมารเวช
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO

ราคา   2,100   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

1.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าแพทย์

2.ราคาดังกล่าวรวมค่าเวชภัณฑ์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว

3.ราคาดังกล่าวเป็นราคาเหมาจ่าย 3 เข็ม

4.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายในการตรวจภูมิ และตรวจพบความปกติก่อนและหลังฉีดวัคซีน
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE