แพ็กเกจวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก HPV 9 สายพันธุ์ (2 เข็ม)

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

ยิ่งฉีดเร็ว ยิ่งป้องกันโรคได้มากขึ้น

วัคซีน HPV จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อฉีดก่อนมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรก โดยจะเป็นการฉีดเข้ากล้ามเนื้อบริเวณต้นแขน สามารถฉีดได้ตั้งแต่ 9 ขวบเป็นต้นไป

สำหรับเด็กอายุ 9-14 ปี ควรได้รับวัคซีน 2 เข็ม โดยเว้นระยะห่าง 6 เดือน ส่วนผู้ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป ควรได้รับวัคซีน 3 เข็ม โดยเข็มที่สองห่างจากเข็มแรก 1 เดือน เข็มที่สาม หากจากเข็มที่สอง 6 เดือน

 

ใคร “ไม่ควร” ฉีดวัคซีน HPV?

แม้จะช่วยป้องกันโรคมะเร็งร้ายได้ แต่ก็มีคนบางกลุ่มไม่ควรฉีดวัคซีน HPV คือ คนที่แพ้ยีสต์ แพ้ขนมปัง คนที่มีภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ เช่น กำลังให้เคมีบำบัด เพราะจะทำให้การกระตุ้นให้มีภูมิไม่ได้ผล รวมถึงผู้ที่มีอาการป่วย ติดเชื้อ ก็ควรเลื่อนการฉีดวัคซีนไปก่อนจนกว่าจะหายดี

 


ราคา   14,400   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

1.ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าแพทย์
2.ราคาดังกล่าวรวมค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
3.ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในกรณีตรวจพบความผิดปกติก่อนและหลังฉีดวัคซีน
4.เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
Recommened Program & Packages