แพ็กเกจผ่าตัดติ่งเนื้อที่ลำไส้เพื่อการรักษา

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจผ่าตัดติ่งเนื้อที่ลำไส้ใหญ่  (Polypectomy) ไม่เกิน 6 ชิ้นเนื้อ

ติ่งเนื้องอกในลำไส้ใหญ่มี 2 ชนิด

 

  1. ติ่งเนื้อชนิด hyperplastic เป็นติ่งเนื้อชนิดที่ไม่เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็ง
  2. ติ่งเนื้อชนิด adenoma เป็นชนิดที่เชื่อกันว่าเป็นขั้นเริ่มแรกของมะเร็งลำไส้ใหญ่ แต่ติ่งเนื้อชนิด adenoma ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้กลายเป็นมะเร็งเสมอไป พบว่าติ่งเนื้อที่มีขนาดใหญ่มีโอกาสเป็นมะเร็งได้มากกว่า ส่วนติ่งเนื้อที่มีขนาดใหญ่มาก (เส้นผ่านศูนย์กลางมากกว่า 1 นิ้ว) มักมีส่วนที่มีเชื้อมะเร็งอยู่แล้ว

ข้อดีของการผ่าตัดส่องกล้อง

  1. เกิดการบอบช้ำต่ออวัยวะในอุ้งเชิงกรานน้อยกว่า เพราะเครื่องมือผ่าตัดมีขนาดเล็ก
  2. เมื่อการบอบช้ำน้อย การฟื้นตัวของอวัยวะภายใน และแผลหน้าท้องที่มีขนาดเล็ก ย่อมดีกว่า ทําให้อาการปวดแผลหลังผ่าตัดน้อยกว่า
  3. หลังการผ่าตัด มีการฟื้นตัวได้ดีและเร็วกว่าการผ่าตัดเปิดแผลหน้าท้อง สามารถรับประทานอาหาร และทํากิจวัตรประจําวันได้เร็วกว่า

ราคา   11,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ

  1. ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ เวชภัณฑ์และค่าบริการ รพ.แล้ว
  2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่าตรวจชิ้นเนื้อ กรณีผิดปกติ
  3. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ.กำหนดโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจผ่าตัด และส่องกล้อง
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy) LA
ราคา
13,900 ฿
แพ็กเกจผ่าตัด และส่องกล้อง
แพ็กเกจส่องกล้องกระเพาะอาหาร (Gastroscopy)
ราคา
15,900 ฿
แพ็กเกจผ่าตัด และส่องกล้อง
แพ็กเกจส่องกล้องมะเร็งลำไส้ใหญ่ (Colonoscopy)
ราคา
25,900 ฿