แพ็กเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพคเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป
1. ตรวจตาและให้คำปรึกษาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist)
2. ตรวจสมรรถภาพสายตาระยะมาตรฐาน (Visual acuity (V.A.)
3. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )
4. ตรวจวัดสายตาสั้น, ยาวและเอียง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto refractive)
5. ตรวจตาบอดสี (Color vision test)
6. ตรวจลูกตาส่วนหน้า (Slit lamp)
7. ตรวจคัดกรองต้อลม, ต้อเนื้อ, ตาแห้ง (Pinguecula, Pteryguim, Dry eyes)

.
การเตรียมตัวก่อนตรวจสุขภาพตา
1.หลีกเลี่ยงการเสริมสวยบริเวณดวงตา
2.นำแว่นสายตา หรือคอนแทคเลนส์ที่ใช้อยู่มาด้วย
3.งดใส่คอนแทคเลนส์ในวันที่มาตรวจ 
.

แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
.
☎ Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกจักษุ
🏥 ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
🌏 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO

#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ


ราคา   800   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
Recommened Program & Packages

แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา
แพ็กเกจตรวจจอประสาทตา
ราคา
2,000 ฿
แพ็กเกจตรวจสุขภาพตา
แพ็กเกจตรวจคัดกรองภาวะต้อหิน
ราคา
2,000 ฿