แพคเกจตรวจจอประสาทตา

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564

แพคเกจตรวจจอประสาทตา
1.ตรวจตาและให้คำปรึกษาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist)
2.ตรวจสมรรถภาพสายตาระยะมาตรฐาน (Visual acuity (V.A.)
3.ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )
4.ตรวจวัดสายตาสั้น, ยาวและเอียง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto refractive)
5.ตรวจตาบอดสี (Color vision test)
5.ตรวจลูกตาส่วนหน้า (Slit lamp)
7.ขยายม่านตาและตรวจจอประสาทตา
.
หมายเหตุ : เมื่อมีการหยอดยาขยายม่านตา ควรมีญาติมาด้วย และไม่ควรขับรถมาเอง

.

☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2761-5999 ต่อ คลินิกจักษุ
➤ แอดไลน์ ID :  http://bit.ly/2Ysp0He
➤ Facebook Fanpage : http://facebook.com/synphaettpr

 

 


ราคา   2,000   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ราคา
800 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจคัดกรองภาวะต้อหิน
ราคา
2,000 ฿