แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตับ

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567

แพ็กเกจตรวจคัดกรองโรคตับ

1.ตรวจร่างกายโดยแพทย์เฉพาะทางเดินอาหาร (Physical Examination)

2.อัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน (U/S Upper Abdomen)

3.ตรวจการทำงานของตับ (LFT)

4.ตรวจเอนไซม์ของตับ GGT (Gamma GT)

5.ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)

6.ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)

7.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (HBsAg)

8.ตรวจหาภูมิคุ้มกันต่อเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด บี (Anti-HBs) หรือ (HBs Ab)

9.ตรวจหาการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิด ซี (Anti-HCV)
10.ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบ ชนิด เอ (Anti HAV IgG)

11.ตรวจหาความเสี่ยงต่อมะเร็งตับ (AFP)
.
แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
.
Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกอายุรกรรม
ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
Youtube : https://bit.ly/2OxiomO
.
#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ


ราคา   4,500   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงพยาบาลกำหนดเท่านั้น

SHARE