แพคเกจตรวจคัดกรองภาวะต้อหิน

ระยะเวลา : 1 กรกฎาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563

แพคเกจตรวจภาวะต้อหิน
1.ตรวจสมรรถภาพสายตาระยะมาตรฐาน (Visual acuity (V.A.)
2.ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )
3.ตรวจวัดสายตาสั้น, ยาวและเอียง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto refractive)
4.ตรวจลูกตาส่วนหน้า (Slit lamp)
5.ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Optical Coherence Tomography (OCT)
6.ตรวจวัดลานสายตา (CTVF)

.

☎ สอบถามเพิ่มเติมโทร 0-2761-5999 ต่อ แผนกจักษุ
➤ แอดไลน์ ID : @synphaet-tpr หรือคลิ๊ก ☛ http://bit.ly/2Ysp0He
➤ Facebook Fanpage : http://facebook.com/synphaettpr


ราคา   2,000   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจจอประสาทตา
ราคา
2,000 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ราคา
800 ฿