แพคเกจตรวจคัดกรองภาวะต้อหิน

ระยะเวลา : 1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565

แพคเกจตรวจภาวะต้อหิน
1. ตรวจตาและให้คำปรึกษาโดยจักษุแพทย์ (Eye Examination by Ophthalmologist)
2. ตรวจสมรรถภาพสายตาระยะมาตรฐาน (Visual acuity (V.A.)

3. ตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer )
4. ตรวจวัดสายตาสั้น, ยาวและเอียง ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (Auto refractive)
5. ตรวจลูกตาส่วนหน้า (Slit lamp)
6. ตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่อง Optical Coherence Tomography (OCT)
7. ตรวจวัดลานสายตา (CTVF)

.

แผนที่เดินทางมา โรงพยาบาลสินแพทย์ เทพารักษ์ >> https://bit.ly/3f8yzla
.
☎ Call center : 02-761-5999 ต่อ แผนกจักษุ
🏥 ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก : https://www.facebook.com/synphaettpr
📲 Line official : http://bit.ly/2Ysp0He
🌏 Youtube : https://bit.ly/2OxiomO

#โรงพยาบาลสินแพทย์เทพารักษ์
#เบื้องหลังทุกการรักษาคือความใส่ใจ
#ให้สินแพทย์เป็นเพื่อนคุณ

 

 


ราคา   2,000   บาท


เงื่อนไขการใช้บริการ
1.ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์, ค่าบริการโรงพยาบาล และค่าเวชภัณฑ์แล้ว
โรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ในการเปลียนแปลงราคา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

SHARE
โปรแกรมและแพคเกจที่แนะนำ

แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจสุขภาพตาทั่วไป
ราคา
800 ฿
แพคเกจตรวจสุขภาพตา
แพคเกจตรวจจอประสาทตา
ราคา
2,000 ฿